Förtroendevalda hos oss.

Utskott (6 st)

Arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp.

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förskola & Grundskola, arbetsutskott
Byggnadsnämndens arbetsutskott
Teknik, arbetsutskott
Vård & Omsorg, arbetsutskott
Individ & Familjeomsorg, utskott