Förtroendevalda hos oss.

Övrigt (24 st)

Namn
Kommunalråd
Kommunrevisionen
Göteborgsregionens, förbundsfullmäktige
Kommun- och Regionledningsforum
Kommuninvests föreningsstämma
Fjärås Bygdegårdsförening
Kungsbacka Jaktvårdskrets
Kungsbackaåns fiskevårdesförening
Lygnerns vattenråd
Ombud enligt begravningslagen
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs medlemssamråd
Tölö Bygdegårdsförening
Gruppledare
Nämndemän
Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund, KS representant
Kattegatts kustvattenråd
Gode män enligt Fastighetsbildningslagen (FBL)
Föreningen Sveriges ekokommuner
Coompanion Halland
Lokalt ledd utveckling Halland
Samordningsförbundet i Halland- styrelse
Medlare
Vigselförrättare
Eurocities