Förtroendevalda hos oss.

Stiftelse (14 st)

De kommunala stiftelserna är delar i koncernen Kungsbacka kommun.

Namn
Stiftelsen Ada Anderssons Donation, revisor
Stiftelsen Apotekare TE Berg, Donationsfond
Stiftelsen Aranäs fond, revisor
Stiftelsen Asta och Anders Brattströms stipendiefond, revisor
Stiftelsen Bibbi Malmgrens Barnboksfond, revisor
Stiftelsen Kurt Cristianssons fond, revisor
Stiftelsen Kapten Menns Fond för Teknikstud, revisor
Stiftelsen Oscar B Johanssons donation, revisor
Stiftelse Socialfonden, revisor
Stiftelsen Skolfonden
Stiftelsen Tjolöholm, styrelse
Stiftelsen Tjolöholm, revisor
Larsson, Benjamin och Lovise minnesfond
Dahlgrenska Fonden