Stiftelse (14 st)

De kommunala stiftelserna är delar i koncernen Kungsbacka kommun.