Förtroendevalda hos oss.

Bolag och styrelser (10 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Eksta Bostadsaktiebolag, partirepresentanter
Eksta Bostadsaktiebolag, ställföreträdare bolagsstämma
Eksta Bostadsaktiebolag, lekmannarevision t om bolagsstämma 2019
Eksta Bostadsaktiebolag, styrelse
Fastighets AB S:ta Gertrud, styrelse
Fastighets AB S:ta Gertrud, lekmannarevision tom bolagst.2015
Fastighets AB S:ta Gertrud, ställföreträdare, bolagsstämma
Tempohus Kungsbacka AB, Styrelsen
Tempohus Kungsbacka AB, partirepresentanter
Tempohus Kungsbacka AB, lekmannarevision