Förtroendevalda hos oss.

Thure Sandén (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-99 99 60 (mobil)

E-post:
thure.sanden@kungsbacka.se

Bild på Thure Sandén

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesberedningen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Byggnadsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgsregionens, förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2020-08-25 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2020-09-08 - 2022-12-31
Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs medlemssamråd Representanter 2019-01-01 - 2022-12-31